Биография на Самуел Бекет, ирландски новелист

Самуел Бекет (13 април 1906 г. - 22 декември 1989 г.) е ирландски писател, режисьор, преводач и драматург. Абсурдистка и революционна фигура в драмата на 20 век, той пише на английски и френски ез...

Чети повече

Какво е неолиберализъм? Определение и примери

Неолиберализмът е модел на политическа и икономическа политика, който подчертава стойността на свободния пазар капитализъм, докато се стреми да прехвърли контрола върху икономическите фактори от п...

Чети повече

Какво е комунитаризъм? Определение и основни теоретици

Комунитаризмът е политическа и социална идеология от 20 век, подчертаваща интересите на общността над тези на отделния човек. Комунитаризмът често се счита за противоположно на либерализъм, теория...

Чети повече

Какво е Deindividuation? Определение и примери

Защо хората изглежда се държат различно, когато са част от тълпата? Според психолозите една от причините е, че хората могат да изживеят състояние, известно като деиндивидуализация. Тази статия ра...

Чети повече

Биография на Уилям Шокли

Уилям Шокли младши (13 февруари 1910 г. - 12 август 1989 г.) е американски физик, инженер и изобретател, който ръководи изследователския екип, който е кредитиран за разработването на транзистор пр...

Чети повече

Иранска криза с заложници: събития, причини и последствия

Кризата с заложниците в Иран (4 ноември 1979 г. - 20 януари 1981 г.) е напрегната дипломатическа конфронтация между правителствата на САЩ и Иран, в които ирански бойци държаха 52 американски гражд...

Чети повече

Сунитски шиит: страни, история, въздействие

Двете основни сили в Близкия изток са Саудитска Арабия, арабско население, управлявано от сунитско мнозинство, и Иран, персийско население, управлявано от шиитско мнозинство.Тези две групи против...

Чети повече

Хизбула: История, организация и идеология

Хизбула, на арабски означава „Божията партия“, е a Шиитски мюсюлманин политическа партия и войнствена група със седалище в Ливан. Поради силно развитата си политическа структура и мрежа от социалн...

Чети повече

Историята на съвременното полицейско управление

Преди Индустриална революция, полицията в Америка и Англия обикновено се извършва доброволно от отделни граждани, занимаващи се с опазването на реда и реда в техните общности. Този доброволен граж...

Чети повече

Какво е провалена държава? Определение и примери

Провалена държава е правителство, което е станало неспособно да осигури основните функции и отговорности на а суверенна нация, като военна отбрана, правоприлагане, правосъдие, образование или икон...

Чети повече