Бедност: Определение в социологията и видовете

Бедността е социално състояние, което се характеризира с липсата на ресурси, необходими за основно оцеляване или необходими за постигане на определено минимално ниво на стандарт на живот очаквано за мястото, където човек живее. Нивото на доходите, което определя бедността, е различно от място на място, така че социалните учени смятат, че това е най-добре определено от условията на съществуване, като липса на достъп до храна, дрехи и подслон. Хората в бедност обикновено изпитват постоянен глад или глад, неадекватно или липсващо образование и здравеопазване и обикновено са отчуждени от масовото общество.

Бедността е следствие от неравномерното разпределение на материалните ресурси и богатство в световен мащаб и в рамките на нациите. Социолозите разглеждат това като социално състояние на обществата с неравномерно и неравномерно разпределение на доходите и богатството, на деиндустриализацията на западните общества и на експлоатационни ефекти на глобалния капитализъм.

Бедността не е социално условие с еднакви възможности. По света и

в рамките на САЩ, жени, деца и хора на цвят има много по-голяма вероятност да изпитат бедност, отколкото белите мъже.

Макар че това описание предлага общо разбиране за бедността, социолозите признават няколко различни типа от нея.

TikTok viewer