Смърт на резюме на продавачка

Смъртта на продавачка обхваща последните 24 часа в живота на 63-годишния неуспешен продавач Уили Ломан. Казано погледнато, не много събития се случват в този период от време. По-скоро основният фок...

Чети повече