Биография на Уилям Шокли

Уилям Шокли младши (13 февруари 1910 г. - 12 август 1989 г.) е американски физик, инженер и изобретател, който ръководи изследователския екип, който е кредитиран за разработването на транзистор пр...

Чети повече

Какво е Deindividuation? Определение и примери

Защо хората изглежда се държат различно, когато са част от тълпата? Според психолозите една от причините е, че хората могат да изживеят състояние, известно като деиндивидуализация. Тази статия ра...

Чети повече

Какво е комунитаризъм? Определение и основни теоретици

Комунитаризмът е политическа и социална идеология от 20 век, подчертаваща интересите на общността над тези на отделния човек. Комунитаризмът често се счита за противоположно на либерализъм, теория...

Чети повече

Какво е неолиберализъм? Определение и примери

Неолиберализмът е модел на политическа и икономическа политика, който подчертава стойността на свободния пазар капитализъм, докато се стреми да прехвърли контрола върху икономическите фактори от п...

Чети повече