План за научен метод

The best protection against click fraud.

Този план на урока дава на учениците практически опит с научния метод. Планът на уроците по научен метод е подходящ за всеки курс по наука и може да бъде персонализиран, за да отговаря на широк спектър от образователни нива.

Стъпките на научен метод като цяло са да направят наблюдения, да формулирам a хипотеза, дизайн ан експеримент за да проверите хипотезата, проведете експеримента и определете дали хипотезата е приета или не. Въпреки че студентите често могат да заявят стъпките на научния метод, те могат да имат затруднения в действителното изпълнение на стъпките. Това упражнение предоставя възможност на студентите да придобият практически опит с научния метод. Избрахме златни рибки като експериментални предмети, защото учениците ги намират за интересни и привлекателни. Разбира се, можете да използвате всяка тема или тема.

Времето, необходимо за това упражнение, зависи от вас. Препоръчваме да използвате 3-часов лабораторен период, но проектът може да се осъществи за час или да се разпредели в рамките на няколко дни, в зависимост от това до каква степен планирате да се включите.

instagram viewer

Можете да работите с целия клас, ако е малък или не се колебайте да помолите учениците да се разделят на по-малки групи.

instagram story viewer