Syndeton - Определение и примери

click fraud protection

Syndeton е риторичен термин за изречение стил в които се свързват думи, фрази или клаузи съюзи (обикновено и). Конструкция, която използва много нарича се връзки полисъюзен.

Основният контраст е между съюзен координация, която съдържа най-малко един координатор, и асиндетичен координация, която не. В конструкции с повече от две координати има допълнителен контраст в рамките на синдетична координация между стандартните прост синдетик, който има единен координатор, маркиращ крайната координата, и polysyndetic, където всички неучредени координати са маркирани от координатор (който трябва да е еднакъв за всички тях). Координаторът формира a съставен с координатора, който следва: визираме изрази като и грозде като разширена координата, с грозде себе си a гола координата."
Родни Хъдстън и Джефри К. Pullum, "Координация и подчинение." Наръчникът по английска лингвистика, изд. от Bas Aarts и April M. С. Макмеън. Блакуел, 2006 г.

instagram story viewer