Принципите на изкуството и дизайна

click fraud protection

Елементите и принципите на изкуството и дизайна са в основата на езика, който използваме, за да говорим за изкуството. The елементи на изкуството са визуалните инструменти, които художникът използва, за да създаде композиция. Това са линия, форма, цвят, стойност, форма, текстура и пространство.

The принципи на изкуството представляват как художникът използва елементите на изкуството да създаде ефект и да помогне да се предаде намерението на художника. Принципите на изкуството и дизайна са баланс, контраст, акцент, движение, модел, ритъм и единство / разнообразие. Използването на тези принципи може да помогне да се определи дали картината е успешна инезависимо дали картината е завършена или не.

Художникът решава какви принципи на изкуството иска да използва в картината. Докато художникът може да не използва всички принципи на дизайна в едно произведение, принципите са преплетени и използването на един често зависи от друг. Например, когато създава акцент, художникът може също да използва контраст или обратно. Общоприето е, че успешното рисуване е

instagram viewer
единни, като същевременно има и някои разнообразие създадени от области на контраст и акцент; е визуално балансиран; и се движи окото на зрителя около композицията. Следователно един принцип на изкуството може да повлияе върху ефекта и въздействието на друг.

7-те принципа на чл

Баланс се отнася до визуалното тегло на елементите на състав. Усещането е, че картината се чувства стабилна и „се чувства добре“. Дисбалансът причинява усещане за дискомфорт у зрителя.

Балансът може да бъде постигнат по 3 различни начина:

  1. Симетрия, при което и двете страни на композицията имат едни и същи елементи в една и съща позиция, като в огледален образ, или двете страни на лице.
  2. Асиметрия, при който композицията е балансирана поради контраста на някой от елементите на изкуството. Например, голям кръг от едната страна на композицията може да бъде балансиран от малък квадрат от другата страна
  3. Радиална симетрия, в която елементите са разположени еднакво около централна точка, както в спиците, излизащи от главината на велосипедна гума.

Вижте статията, Баланс, за някои визуални примери за това как елементите на изкуството могат да се използват за постигане на баланс.

Контрасте разликата между елементите на изкуството в композицията, така че всеки елемент е направен по-силен по отношение на другия. Когато се поставят един до друг, контрастните елементи командват вниманието на зрителя. Областите на контраста са сред първите места, които привличат погледа на зрителя. Контрастът може да се постигне чрез съпоставяне на който и да е от елементите на изкуството. Отрицателното / положителното пространство е пример за контраст. Допълнителните цветове, поставени един до друг, са пример за контраст. Нотан е пример за контраст.

Акценте когато художникът създава област от композицията, която е визуално доминираща и предизвиква вниманието на зрителя. Това често се постига чрез контраст.

Движение е резултат от използването на елементите на изкуството, така че да движат окото на зрителя около и в рамките на изображението. Усещането за движение може да се създаде чрез диагонални или криви линии, било то реални или подразбиращи се, от ръбове, от илюзията за пространство, чрез повторение, чрез енергично маркиране.

модел е равномерното повторение на който и да е от елементите на изкуството или комбинация от тях. Всичко може да се превърне в модел чрез повторение. Някои класически модели са спирали, решетки, тъкани. За примери за различни типове шарки вижте Речник на Artlandia за дизайн на шарки. Популярна практика за рисуване еZentangles, в която абстрактният или представителен контур е разделен на различни области, всяка от които съдържа уникален модел.

Ритъм се създава чрез движение, подразбирано чрез повторение на елементи на изкуството по неравномерен, но организиран начин. Свързан е с ритъма в музиката. За разлика от модела, който изисква последователност, ритъмът разчита на разнообразието.

Единство/Variety Искате вашата картина да се чувства унифицирана, така че всички елементи да се съчетаят удобно. Твърде многото единство създава монотонност, твърде многото разнообразие създава хаос. Имате нужда и от двете. В идеалния случай искате зони на интерес във вашата композиция, както и места за почивка на окото ви.

instagram story viewer