Свързване на испанските глаголи в условното време

click fraud protection

Конюгирането на условно време е доста прям, защото и трите типа глаголи (-ar, -er и -ir) използвайте същия завършек, а завършекът се прилага към инфинитив а не на част от глагола. Също така има малко неправилни глаголи в условното.

Може да забележите, че окончанията, прикрепени към инфинитивите, са същите като окончанията на Хабер в несъвършеното, точно както окончанията, прикрепени към инфинитивите, за да се направи бъдеще време са същите като окончанията на Хабер (но с добавени знаци за акцент) в настоящото време.

И има още едно сходство с бъдещото време: Някои глаголи са неправилни в бъдеще време в това, че завършекът е прикрепен към вариация на стъблото, а не към инфинитива. Едни и същи глаголи, които са нередовни в бъдещото време, са нередовни по условния и по същия начин. Така както бъдещето на първо лице на посо- е Tendre вместо Тенере, първо лице, условно на посо- е tendría вместо tenería. Същият модел се следва и за останалите лица, като това е пълната конюгация на посо- в условното: tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían.

instagram viewer

Останалите глаголи, които са неправилни в условното, се основават на тези глаголи. Например, proponer следва модела на poner, и deshacer следва модела на Хаджер.

instagram story viewer