Как да използвате Pickle за запазване на обекти в Python

Pickle, който по подразбиране е част от библиотеката на Python, е важен модул винаги, когато се нуждаете от постоянство между потребителските сесии. Като модул туршията осигурява запазване на Python обекти между процесите.

Независимо дали програмирате за база данни, игра, форум или някакво друго приложение, което трябва да запазва информация между сесиите, туршията е полезна за запазване на идентификатори и настройки. Модулът за подбор може да съхранява неща като типове данни като булеви низове, низове и байтови масиви, списъци, речници, функции и други.

Забележка: Концепцията за мариноване е известна още като сериализация, пресичане и изравняване. Въпросът обаче е винаги един и същ - да запишете обект във файл за по-късно извличане. Pickling постига това, като записва обекта като един дълъг поток от байтове.

Pickle Примерен код в Python

За да напишете обект във файл, използвате код в следния синтаксис:

вносна туршия 
object = Обект ()
filehandler = отворен (име на файл, 'w')
pickle.dump (обект, файлов манипулатор)

Ето как изглежда пример от реалния свят:

вносна туршия 
вносна математика
object_pi = math.pi
file_pi = отворен ('име на файл_pi.obj', 'w')
pickle.dump (object_pi, file_pi)

Този фрагмент записва съдържанието на object_pi към файла манипулатор file_pi, което от своя страна е обвързано с файла filename_pi.obj в директорията за изпълнение.

За да възстановите стойността на обекта в паметта, заредете обекта от файла. Ако приемем, че туршията все още не е внесена за употреба, започнете с импортирането:

вносна туршия 
filehandler = отворен (име на файл, 'r')
object = pickle.load (файлов манипулатор)

Следният код възстановява стойността на pi:

вносна туршия 
file_pi2 = отворен ('име на файл_pi.obj', 'r')
object_pi2 = pickle.load (файл_pi2)

След това обектът отново е готов за употреба, този път като object_pi2. Можете, разбира се, да използвате отново оригиналните имена, ако предпочитате. Този пример използва яснота за яснота.

Неща, които трябва да запомните за туршия

Имайте предвид тези неща, когато използвате модула за туршия:

  • Протоколът за туршия е специфичен за Python - не е гарантирано, че е съвместим между езици. Най-вероятно не можете да прехвърлите информацията, за да бъде полезна на Perl, PHP, Java или други езици.
  • Също така няма гаранция за съвместимост между различни версии на Python. Несъвместимостта съществува, защото не всяка структура от данни на Python може да бъде сериализирана от модула.
  • По подразбиране се използва последната версия на протокола за турширане. Той остава по този начин, освен ако не го смените ръчно.

Бакшиш: Също така разберете как да използвате рафта, за да запишете обекти в Python за друг метод за поддържане на непрекъснатост на обекта.

TikTok viewer