Силата на струнните шаблони на Python

Python е интерпретиран, обектно-ориентиран, високо ниво програмен език. Лесно е да се научи, защото синтаксисът му подчертава четливостта, което намалява разходите за поддръжка на програмата. Много програмисти обичат да работят Питон защото - без стъпка за компилиране - тестването и отстраняването на грешки преминават бързо.

Шаблонирането, особено уеб шаблона, представя данни във форми, които обикновено са предназначени за четене от зрителя. Най-простата форма на шаблонен двигател замества стойностите в шаблона, за да генерира изхода.

Освен конзолните константи и оттеглените низови функции, които се преместиха към низови методи, стринг модулът на Python включва и шаблони на низове. Самият шаблон е клас, който получава низ като свой аргумент. Обектът, създаден от този клас, се нарича обект на шаблон на низ. Низовете на шаблоните бяха въведени за първи път в Python 2.4. Когато операторите за форматиране на низове използваха знака за процент за замествания, шаблонният обект използва знаци за долар.

Извън тези употреби на знака за долар всяка поява на $ предизвиква повишаване на ValueError. Методите, достъпни чрез низовете на шаблона, са следните:

TikTok viewer