Изчислете Федералния данък върху дохода

Средният американец иска да сподели най-малко от печалбата си с чичо Сам. Как върви поговорката? Не ви облагайте с данък. Не ме облагайте с данък. Данък този човек зад дървото. Получаването на заплати на работника, данъкът върху доходите е ежедневен пример за процент намаление на работа. Тази статия се фокусира върху използвайки проценти да изчисля разполагаем доход, сумата пари, която остава след плащането на федералния данък върху дохода.

Когато получите първата истинска работа и научите, че ще имате годишна заплата от 36 000 долара, осъзнайте, че нямате 3 000 долара на месец да харчите.
Да речем, че ставката на данъка върху дохода ви ще бъде 5%. Какъв ще бъде вашият разполагаем доход?
1. Намерете размера на данъците, които ще плащате.
36,000 * .05 = $1,800
2. Извадете размера на данъците от доходите си.
$36,000 – $1,800 = $34,200
Доход за еднократна употреба: 34 200 долара
Доход за еднократна употреба на месец: 34 200 000 долара / 12 = 2850 долара
Не се изчерпвайте и получавайте ипотека и бележка за кола, която общо е 2500 долара на месец. В противен случай ще бъдете най-гладният човек, живял американската мечта.

Използвайте всяка годишна заплата и данъчна ставка, за да изчислите разполагаемия доход.
1. Годишна заплата: 350 000 долара
Ставка на федералния данък върху дохода: 28%
Разполагаем доход:

TikTok viewer