Научете за естествени числа, цели числа и цели числа

В математиката ще видите много справки за числата. Числата могат да бъдат класифицирани в групи и първоначално може да изглежда някак смущаващо, но докато работите с цифри през цялото си образование по математика, те скоро ще станат второ естество за вас. Ще чуете различни термини, които ви хвърлят и скоро сами ще използвате тези термини с голямо познание. Освен това скоро ще откриете, че някои числа ще принадлежат към повече от една група. Например, a просто число също е цяло число и цяло число. Ето разбивка на това как класифицираме числата:

Естествени числа

Естествените числа са това, което използвате, когато броите един към един обекти. Може да броите стотинки или бутони или бисквитки. Когато започнете да използвате 1,2,3,4 и така нататък, използвате преброяващите числа или за да им дадете подходящо заглавие, вие използвате естествените числа.

Цели числа

Цели числа се запомнят лесно. Те не са фракции, те не са десетични знаци, те са просто цели числа. Единственото, което ги прави различни от естествените числа е, че ние включваме нулата, когато имаме предвид цели числа. Въпреки това, някои математици също ще включват нулата в естествени числа и няма да споря по въпроса. Ще приема и двете, ако се представи разумен аргумент. Цели числа са 1, 2, 3, 4 и т.н.

Целите числа

Целите числа могат да бъдат цели числа или могат да бъдат цели числа с отрицателен знак пред тях. Индивидите често наричат ​​целите числа като положителните и отрицателните числа. Целите числа са -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 и т.н.

Рационални числа

Рационалните числа имат цели числа И фракции И десетични знаци. Сега можете да видите, че числата могат да принадлежат към повече от една класификационна група. Рационалните числа могат също да имат повтарящи се десетични знаци, които ще видите да бъдат написани така: 0.54444444... което просто означава, че се повтаря завинаги, понякога ще видите линия, начертана над десетичната запетая което означава, че се повтаря завинаги, вместо да има..., крайното число ще има линия, начертана по-горе то.

Ирационални числа

Ирационалните числа не включват цели числа ИЛИ дроби. Ирационалните числа обаче могат да имат десетична стойност, която продължава завинаги БЕЗ шаблон, за разлика от примера по-горе. Пример за добре познато ирационално число е pi, което както всички знаем е 3.14, но ако го погледнем по-дълбоко, всъщност е 3.14159265358979323846264338327950288419... и това продължава някъде около 5 трилиона цифри!

Истински числа

Ето още една категория, в която ще се поберат някои други от класификациите на числата. Реалните числа включват естествени числа, цели числа, цели числа, рационални числа и ирационални числа. Реални числа също така включват числа и десетични числа.

В обобщение, това е основен преглед на системата за класификация на числата, докато преминавате към усъвършенствана математика, ще срещнете сложни числа. Ще оставя, че сложните числа са реални и въображаеми.

TikTok viewer