Таблица за свързване на италианския глагол „Dormire“

Dormire е италиански глагол, означаващ „да спя“, „да заспя“, „да пренощувам“ или „да лежа в сън“. Той е редовен трети конюгационен италиански глагол. Dormire е преходен глагол (което означава, че отнема a директен обект) или непреходен глагол (което означава, че не взема директен обект). Свързва се с спомагателен глаголAvere.

Трето-конюгационни глаголи

На италиански глаголите с трета конюгация, дори обикновените глаголи с трета конюгация, могат да бъдат трудни за овладяване. Въпреки че има много редовни италиански глаголи, които се свързват според лесно разпознаваеми модели, има и редица глаголи, които не спазват тези правила. Глаголи с трета конюгация, наричани също -ire глаголи, попадат в тази категория и имат уникална характеристика за техните окончания.

Настоящото време на редовна -ire глаголът се образува чрез отпадане на инфинитивен завършек, -ireи добавяне на подходящите окончания към полученото стъбло. За всеки човек има различен завършек, например „аз“, „ти“ или „ние“, например. Това е много в случая Dormire.

Свързване на Dormire

Глаголът Dormire е свързан във всички времена и настроения. Настроението се отнася до отношението на говорещия към това, което казва. Има четири крайни настроения (modi finiti) на италиански: ориентировъчен (indicativo), която се използва за посочване на факти; подчинително наклонение (congiuntivo), която се използва за изразяване на отношение или чувство към дадено събитие; условен (condizionale), който се използва за изразяване на това, което би се случило в хипотетична ситуация; и императив (imperativo), който се използва за даване на команди.

ПРИМЕРЕН / INDICATIVO

présente
IO dormo
ТУ dormi
lui, lei, Lei dorme
Noi dormiamo
VOI dormite
лоро, Лоро dormono
Imperfetto
IO dormivo
ТУ dormivi
lui, lei, Lei dormiva
Noi dormivamo
VOI dormivate
лоро, Лоро dormivano
Пасато Ремото
IO dormii
ТУ dormisti
lui, lei, Lei dormì
Noi dormimmo
VOI dormiste
лоро, Лоро dormirono
Футуро Семплица
IO dormirò
ТУ dormirai
lui, lei, Lei dormirà
Noi dormiremo
VOI dormirete
лоро, Лоро dormiranno
Пасато Просимо
IO хормито
ТУ хай общежитие
lui, lei, Lei ха хормито
Noi аббиамо общежитие
VOI avete dormito
лоро, Лоро хано дормито
Трапасато Просимо
IO авево общежитие
ТУ Avevi Dormito
lui, lei, Lei aveva dormito
Noi avevamo dormito
VOI avevate dormito
лоро, Лоро avevano dormito
Trapassato Remoto
IO ebbi dormito
ТУ avesti dormito
lui, lei, Lei ebbe dormito
Noi avemmo dormito
VOI aveste dormito
лоро, Лоро ebbero dormito
Бъдещ Антериоре
IO avrò dormito
ТУ avrai dormito
lui, lei, Lei avrà dormito
Noi avremo dormito
VOI avrete dormito
лоро, Лоро avranno dormito

Подчинително / CONGIUNTIVO

présente
IO DORMA
ТУ DORMA
lui, lei, Lei DORMA
Noi dormiamo
VOI dormiate
лоро, Лоро dormano
Imperfetto
IO dormissi
ТУ dormissi
lui, lei, Lei dormisse
Noi dormissimo
VOI dormiste
лоро, Лоро dormissero
Passato
IO abbia dormito
ТУ abbia dormito
lui, lei, Lei abbia dormito
Noi аббиамо общежитие
VOI абатират общежитието
лоро, Лоро abbiano dormito
Trapassato
IO avessi dormito
ТУ avessi dormito
lui, lei, Lei Avesse Dormito
Noi avessimo dormito
VOI aveste dormito
лоро, Лоро avessero dormito

УСЛОВНО / CONDIZIONALE

présente
IO dormirei
ТУ dormiresti
lui, lei, Lei dormirebbe
Noi dormiremmo
VOI dormireste
лоро, Лоро dormirebbero
Passato
IO avrei dormito
ТУ avresti dormito
lui, lei, Lei avrebbe dormito
Noi avremmo dormito
VOI avreste dormito
лоро, Лоро avrebbero dormito

Наложително / IMPERATIVO

  • présente
  • --
  • dormi
  • DORMA
  • dormiamo
  • dormiate
  • dormano

Инфинитив / INFINITVO

présente Dormire
Passato авер общежитие

Причастие / PARTICIPIO

présente dormente
Passato dormito

Герундиум / GERUNDIO

présente dormendo
Passato avendo dormito
TikTok viewer