Географски ситуации и фактори за уреждане

click fraud protection

В географско отношение а ситуация или сайт се отнася до местоположението на място въз основа на връзката му с други места, като например Сан Сан Франциско ситуацията е пристанище за влизане на тихоокеанския бряг, в съседство с продуктивното земеделие в Калифорния земи.

Ситуациите обикновено се дефинират от физическите елементи на местоположение, които са помогнали да се определи като добро селище, които могат да включват фактори като наличието на строителни материали и водоснабдяването, качеството на почвата, климата на региона и възможности за подслон и отбрана - поради тази причина много крайбрежни градове се формират поради близостта им както до богата земеделска земя, така и до търговски пристанища.

От многото фактори, които помагат да се определи дали дадено местоположение е подходящо за заселване, всеки може да бъде разделен на една от четири общоприети категории: климатични, икономически, физически и традиционни.

Климатични, икономически, физически и традиционни фактори

За да се категоризира по-добре кои фактори в крайна сметка влияят на уреждането, географите обикновено имат прие четири термина на чадъра, за да опише тези елементи: климатични, икономически, физически и традиционни.

instagram viewer

Климатични фактори като мокри или сухи ситуации, наличност и нужда от подслон и отводняване и необходимостта от по-топло или по-хладно облекло могат да определят дали ситуацията е подходяща или не селище. По същия начин, физическите фактори като подслон и дренаж, както и качеството на почвата, водоснабдяването, пристанищата и ресурсите, могат да повлияят върху това дали дадено местоположение е подходящо за изграждане на град.

Икономически фактори като близки пазари за търговия, пристанища за внос и износ на стоки, брой налични ресурси за отчитане Брутен вътрешен продукти търговските трасета също играят голяма роля в това решение, както и традиционните фактори като защити, хълмове и местен релеф за нови заведения в региона на местоположението.

Промяна на ситуациите

В цялата история заселниците трябваше да установят различни различни идеални фактори, за да определят най-добрият начин на действие за създаване на нови селища, които драстично се промениха с течение на времето. Като има предвид, че повечето селища през средновековието са създадени въз основа на наличие на прясна вода и добра защита, има много повече фактори, които сега определят колко добре би се справило споразумението, като се има предвид местоположение.

Сега климатичните фактори и традиционните фактори играят много по-голяма роля при създаването на нови градове, тъй като физическите и икономическите фактори обикновено се разработват въз основа на международни или вътрешни отношения и контрол - въпреки че елементи от тях като наличието на ресурси и близостта до търговските пристанища, все още играят основна роля в процес на установяване.

instagram story viewer