Всичко за Être, френски супер глагол

click fraud protection

être е неправилен френски глагол, който означава „да бъда“. Многогласният глагол être присъства навсякъде във френския език, както писмено, така и говоримо и се появява в множество идиоматични изрази, благодарение на своята полезност и универсалност. Той е един от най-използван Френски глаголи. Всъщност от хилядите френски глаголи той е сред първите 10, които също включват: avoir, faire, dire, aler, voir, savoir, pouvoir, falloir и pouvoir.

Многото форми на être са заети да свързват заедно френския език по три основни начина: 1) да опишат временно или постоянно състояние на битието, 2) да опишат нечия професия и 3) да посочат владението.

1. За сложни времена: Докато avoir е спомагателното за повечето глаголи във френския език сложни времена, être е спомагателно и за някои глаголи. Свързаният спомагателен глагол се използва с миналия дял от главния глагол, за да образува сложното време. Например:

Кога "да има" (avoir) означава "да бъда" (être) на френски език? В няколко идиоматични израза, които се регулират от законите на употреба във времето, колкото и странно да изглежда. Поради тази причина има редица идиоматични изрази „състояние на съществуване“

instagram viewer
avoir които се превеждат като "да бъде" на английски:

instagram story viewer