Ръководство за уроците на Хирагана: Ръководство за инсулт あ 、 い 、 う 、 え 、 お

Хирагана е част от японската система за писане. Това е сборник, който представлява набор от написани знаци, които представляват срички. По този начин хираганата е основна фонетична писменост на японски език. В повечето случаи всеки знак отговаря на една сричка, въпреки че има малко изключения от това правило.

Със следното визуално ръководство по инсулт ще се научите да пишете символи на хирагана あ 、 い 、 う え 、 a (a, i, u, e, o).

Не забравяйте винаги да използвате правилния ред за инсулт, когато практикувате. Не само че е правилно, но е и чудесен начин да ви помогне да запомните как да нарисувате героя.

Това ръководство по инсулт ще ви научи как да пишете い. Пренасяйки сричката „i“, い се използва и в думи като い ぬ (Inu), което означава "куче".

Един от по-простите символи на хирагана, う се използва в думи като う み (Umi), което означава "море".

Не забравяйте да следвате цифрите с щрихи, когато пишете え. え се използва в думи като え き (Eki), което е японската дума за „станция“.

Научете как да напишете символа на хирагана за „o“ в този прост урок. Този символ се използва в думи като お か ね (

окане), което означава "пари".

TikTok viewer