Как да използвате частицата Ni на японски

Частиците вероятно са един от най-трудните и объркващи аспекти на Японски изречения. Частица (джоши) е дума, която показва връзката на дума, фраза или клауза към останалата част от изречението. Някои частици имат английски еквиваленти. Други имат функции, подобни на Английски предлози, но тъй като те винаги следват думата или думите, които маркират, те са пост-позиции. Има и частици с особена употреба, които не се срещат на английски. Повечето частици са многофункционални. Кликнете тук за да научите повече за частиците.


Някои японски глаголи като "au (да се срещнат)" и "kiku (да питам)" вземат косвен предмет, въпреки че английските им колеги не го правят.

"Ni" обикновено се използва с глаголи като "iru (да съществува)", "aru (да съществува)" и "sumu (да живееш)." Превежда се в „при“ или „в“.

"Ni" се използва с различни изрази във времето (година, месец, ден и час), за да посочи конкретен момент от време и се превежда на "при", "на" или "в". Изразът на относително време, като днес, утре, не отнема частицата "Ни".

"Ni" се използва с честотни изрази като на час, на ден, на човек и т.н.

TikTok viewer