Неявни параметри в Java

click fraud protection

Неясният параметър в Ява е обектът, към който принадлежи методът. Предава се чрез посочване на референтната или променлива на обекта преди името на метода. Неявен параметър е противоположен на изричен параметър, който се предава при уточняване на параметъра в скобите на извикване на метод. Ако параметърът не е дефиниран изрично, параметърът се счита за имплицитен.

Примерен изричен метод

Когато вашата програма извиква метод на обект, обикновено е да се предаде стойност на метода. Например, тук, обектът Служител има метод, наречен setJobTitle:

 Служител Дейв = нов Служител (); dave.setJobTitle ("Производител на свещи"); 

Струната "Производител на свещи" е ан изричен параметър, който се предава на setJobTitle метод.

Примерен метод на пример

Съществува обаче още един параметър в призива на метод, който е известен като косвен параметър. Подразбиращият се параметър е обектът, към който принадлежи методът. В горния пример е Дейв, обект от тип Служител.

Неизразните параметри не са дефинирани в декларация на метод, защото се подразбират от класа, в който методът е в:

instagram viewer
служител в публичния клас {public void setJobTitle (String jobTitle) {this.jobTitle = jobTitle; } } 

За да се обадите на setJobTitle метод, трябва да има обект от тип Служител.

instagram story viewer