Списък на естествено срещащи се елементи

click fraud protection

От 118 открити елемента има 90 елемента, които се срещат в природата в значителни количества. В зависимост от това, кого питате, има още 4 или 8 елемента, които се срещат в природата в резултат на радиоактивно разпадане на по-тежки елементи. И така, общата сума на природните елементи е 94 или 98. Когато се открият нови схеми на разпад, вероятно е броят на естествени елементи ще порасне. Тези елементи обаче вероятно ще присъстват в следи.

Ако приемем, че 98 елемента могат да бъдат намерени, но накратко, в природата има 10, намерени в изключително минутни количества: технеций, атомен номер 43; прометий, номер 61; астатин, номер 85; франций, номер 87; нептуний, номер 93; плутоний, номер 94; америциум, номер 95; кюриум, номер 96; беркелий, номер 97; и калифорний, номер 98.

Елементите се откриват в звезди, мъглявини и свръхнови от техните спектри. Докато почти същите елементи са открити на Земята в сравнение с останалата част на Вселената, съотношенията на елементите и техните изотопи са различни.

instagram viewer
instagram story viewer